Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Welcome!

We're a community of people who want to live a greener and more sustainable life.

Sign up to get full access to the community. Registration just takes a few seconds.

About This Community

Ett svenskt forum för miljö- och klimatfrågor.
 1. What's new in this community
 2. Man hör mycket snack och kritik från klimatförnekare, högerpolitiker och troll om subventioner till förnybar energi. Men visste du att Sverige lägger över 4,3 miljarder euro på fossila subventioner varje år? De europeiska och svenska fossila subventionerna gör att EU inte kommer att nå sina uppsatta utsläppsmål eller uppfylla Parisavtalet. Men trots detta så finns det ännu inga planer på att fasa ut de enorma fossilsubventionerna.
 3. Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet, skriver på DN att den svenska regeringen inte alls är bunden av yttrandet från Mark- och miljööverdomstolen om Preems raffinaderi i Lysekil. Ebbesson förklarar att Sveriges klimatlag inte kan användas för att stoppa Preems utbyggnad då lagen inte kan påverka enskilda verksamheter då den enbart har befogenheter gällande regeringens övergripande ansvar i klimatpolitiken. Vidare förklarar Ebbesson att Regeringen måste basera sitt beslut på miljöbalken och att beslutet måste vara i linje med EU:s lagstiftning inom området, och
 4. Dagens ETC har en intressant ledare om att allt fokus och ansvar om det kommande regeringsbeslutet om Preems utbyggnad inte enbart kan ligga på Miljöpartiet. I ledartexten riktas sylvass kritik mot Socialdemokraterna och Stefan Löfven som aldrig tvingats ta ansvar för den katastrofala klimatpolitiken som de har: "Stefan Löfven har det så oförskämt skönt bakom sitt gröna skynke. Han har gömt sig där i sex år. Aldrig tvingas han ta personligt ansvar för politik som krymper framtiden, som förvärrar klimatkrisen." Låt inte sossarna gömma sig bakom det gröna skynket
 5. Idag fick alltså den föreslagna utbyggnaden av Preems oljeraffinaderi i Lysekil klartecken från Mark- och miljööverdomstolen. Domstolen säger att då Preems verksamhet ingår i EU:s utsläppshandelssystem för växthusgaser så kan inte den så kallade stoppregeln i miljöbalken användas för att förhindra den klimatskadliga utbyggnaden. Preem hävdar att deras verksamhet ska göras så klimatsmart som möjligt och att det är bättre för klimatet om anläggningen byggs i Sverige än någon annanstans. Men oljejättens argument stämmer naturligtvis inte. Om anläggningen byggs så kommer den att bli den
 6. I helgen publicerade sju energiforskare en gemensam rapport och debattartikel där de kritiserade argumentet att det är nödvändigt att bygga ny kärnkraft för att få ett stabilt och fossilfritt svenskt elsystem. Energiforskarna menar att kärnkraften inte är nödvändig för att Sverige ska kunna få ett stabilt, säkert och fossilfritt elsystem i framtiden. Läs den vetenskapliga rapporten och deras debattartikel på DN. I debattartikeln avfärdar de ett flertal argument för ny kärnkraft. Bland annat menar forskarna att även om den svenska elanvändningen skulle öka kraftigt till 2040 samtidigt
 7. Jägare alltså. Är det inte deras egna hundar så är det kor dem skjuter ihjäl. Jägare misstog ko för vildsvin – dödade dräktig kviga | SVT Nyheter WWW.SVT.SE En natt förra sommaren sköt först den 59-årige mannen mot tre vildsvin i närheten av en sommarstuga. Jägaren körde sedan vidare och sköt två kor i en beteshage – som båda dog. Nu åtalas mannen för grovt jaktbrott och förseelse mot jaktlagen. Och även denna gången var det ett "misstag" av jägaren och inget annat. Jo men visst, absolut. ?
 8. I Sverige fortsätter antalet arter som rödlistas att öka. Nu är även igelkotten och skogsharen med på listan över hotade arter i Sverige. Fler hotade arter på årets rödlista 29 april kl 18.14 - Vetenskapsradion Klotet SVERIGESRADIO.SE Det går sämre för arterna och den biologiska mångfalden i Sverige, visar årets rödlista, som tas fram vart femte år av Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet. ... SR rapporterar att antalet arter som rödlistas i Sverige har ökat med 11 procent de senaste fem åren. Och numera är det även mer vanliga arter s
 9.  

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more, please read our Privacy Policy. By choosing I Accept, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.